Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
s1L3nT
Xuất hiện:
12 Tháng bảy 2007
Châm ngôn
Giới thiệu về
12104069Trang web
Xếp hạng của Team
s1L3nT Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[s1L3nT]chr1s Người lập Team 19 Tháng hai 2014 9 Tháng một 2019 - 10:40 am
[s1L3nT]KaT Leader 12 Tháng bảy 2007 20 Tháng năm 2018 - 7:29 pm
[s1L3nT]Lord Leader 12 Tháng mười 2011 1 Tháng mười hai 2018 - 1:39 am
[s1L3nT]InfantryHero Leader 17 Tháng bảy 2016 Hôm qua, 4:51 am
[s1L3nT]Smokingmonkey Leader 12 Tháng một 2015 15 Tháng một 2019 - 10:42 pm
[s1L3nT]Po1soN MSN Gaming Zone Team Founder 7 Tháng tám 2007 8 Tháng chín 2016 - 8:01 pm
[s1L3nT]_Ramses MSN Gaming Zone Team Founder 10 Tháng chín 2012 15 Tháng chín 2012 - 10:25 am
[s1L3nT]WoRmY Former Leaders 16 Tháng một 2008 19 Tháng mười một 2018 - 1:43 pm
[s1L3nT]StorMy_ Former Leaders 12 Tháng bảy 2007 6 Tháng một 2019 - 10:56 am
[s1L3nT]BSB Former Leaders 17 Tháng mười một 2014 15 Tháng bảy 2018 - 6:02 am
[s1L3nT]_Dl24G0N_ Council 22 Tháng sáu 2008 17 Tháng tư 2018 - 7:37 pm
[s1L3nT]humbly Council 14 Tháng ba 2016 13 Tháng một 2019 - 12:18 pm
[s1L3nT]__Melissa__ Icon 5 Tháng mười 2011 18 Tháng một 2019 - 7:12 am
[s1L3nT]_DontDie_ Icon 3 Tháng tư 2011 27 Tháng mười hai 2018 - 9:45 am
[s1L3nT]_Waha_ Icon 30 Tháng bảy 2011 16 Tháng một 2019 - 12:01 am
[s1L3nT]Beren_Onehand Icon 3 Tháng hai 2011 Hôm qua, 1:32 pm
[s1L3nT]julimaster96 Icon 17 Tháng chín 2011 9 Tháng ba 2018 - 11:03 pm
[s1L3nT]xPreyx Icon 27 Tháng một 2018 25 Tháng mười một 2018 - 6:09 pm
[s1L3nT]_ZOET Icon 7 Tháng tư 2017 7 Tháng tám 2018 - 3:40 am
[s1L3nT]_I3acI_I3oy_ Icon 21 Tháng bảy 2012 12 Tháng một 2019 - 10:18 pm
[s1L3nT]Smoshi Icon 9 Tháng một 2013 15 Tháng một 2019 - 3:25 am
[s1L3nT]Diavolo Icon 7 Tháng tám 2007 11 Tháng mười 2018 - 3:05 pm
[s1L3nT]5IX Rising Star 14 Tháng một 2016 6 Tháng năm 2018 - 7:21 pm
[s1L3nT]__Kristina__ Rising Star 26 Tháng hai 2016 14 Tháng mười hai 2018 - 2:21 pm
[s1L3nT]__Ms Rising Star 10 Tháng ba 2016 15 Tháng một 2019 - 9:54 pm
[s1L3nT]Elwood Rising Star 3 Tháng ba 2018 7 Tháng một 2019 - 12:31 am
[s1L3nT]_SpiNNa Rising Star 21 Tháng chín 2015 Hôm nay, 2:19 am
[s1L3nT]Feed_or_troll Ceritified Member 15 Tháng mười 2016 6 Tháng một 2019 - 7:37 pm
[s1L3nT]30_DarkCrizZ_ Ceritified Member 30 Tháng mười 2016 Hôm qua, 12:23 am
[s1L3nT]Troll_or_feed Ceritified Member 30 Tháng ba 2016 3 Tháng tám 2018 - 9:36 pm
[s1L3nT]Seth Ceritified Member 4 Tháng mười 2014 17 Tháng mười hai 2018 - 2:02 pm
[s1L3nT]mohsin123 Ceritified Member 14 Tháng mười 2016 7 Tháng hai 2018 - 10:35 am
[s1L3nT]_2drunk4u Ceritified Member 18 Tháng một 2013 Hôm qua, 1:48 am
[s1L3nT]Amon__Amarth Ceritified Member 4 Tháng hai 2018 5 Tháng mười hai 2018 - 3:13 am
[s1L3nT]Haileyy Ceritified Member 3 Tháng chín 2016 1 Tháng ba 2018 - 2:16 pm
[s1L3nT]NarQui Ceritified Member 9 Tháng hai 2018 8 Tháng mười 2018 - 8:43 pm
[s1L3nT]Blakwings Ceritified Member 9 Tháng mười một 2018 Hôm nay, 1:18 am
[s1L3nT]ccatalan Ceritified Member 23 Tháng ba 2016 1 Tháng tư 2018 - 8:57 pm
[s1L3nT]gengish Ceritified Member 9 Tháng tư 2016 7 Tháng mười 2018 - 2:44 pm
[s1L3nT]_Lost Ceritified Member 30 Tháng một 2018 13 Tháng một 2019 - 6:45 am
[s1L3nT]xBlue_ Ceritified Member 5 Tháng chín 2015 1 Tháng tư 2018 - 8:49 pm
[s1L3nT]Hamidtalpur Ceritified Member 17 Tháng chín 2016 Hôm qua, 10:36 am
[s1L3nT]EldS Ceritified Member 5 Tháng hai 2018 27 Tháng mười hai 2018 - 9:53 pm
[s1L3nT]Methodzzz Trial Member 18 Tháng ba 2018 10 Tháng ba 2018 - 9:55 pm
[s1L3nT]Robbo Inactive Legend 6 Tháng mười 2010 14 Tháng tư 2018 - 7:21 pm
[s1L3nT]HiTmAn Inactive Legend 12 Tháng bảy 2007 29 Tháng mười 2012 - 10:01 pm
[s1L3nT]xStOrMx Inactive Legend 28 Tháng sáu 2013 23 Tháng sáu 2013 - 10:42 am
[s1L3nT]Nighthawke911 Inactive Legend 30 Tháng mười 2012 13 Tháng tám 2013 - 4:59 am
[s1L3nT]Cox Inactive Legend 16 Tháng mười hai 2012 14 Tháng tám 2017 - 5:08 am
[s1L3nT]DwarF Inactive Legend 22 Tháng một 2009 14 Tháng sáu 2013 - 3:33 pm
[s1L3nT]Chingy Inactive Legend 13 Tháng bảy 2007 2 Tháng ba 2009 - 11:15 pm
[s1L3nT]DEUS Inactive Legend 18 Tháng tám 2012 6 Tháng một 2015 - 7:38 pm
[s1L3nT]_Zoidberg Inactive Legend 2 Tháng ba 2011 2 Tháng chín 2017 - 12:47 am
[s1L3nT]__ReVoLuTioN Inactive Legend 25 Tháng tám 2009 4 Tháng năm 2013 - 5:49 pm
[s1L3nT]Minus Inactive Legend 26 Tháng mười hai 2008 7 Tháng bảy 2014 - 7:28 am
[s1L3nT]adamvo Inactive Legend 27 Tháng bảy 2011 3 Tháng một 2014 - 4:35 am
[s1L3nT]HyDrO Inactive Legend 16 Tháng một 2013 17 Tháng chín 2013 - 11:11 pm
[s1L3nT]DoMiNaTloN Inactive Legend 8 Tháng mười một 2007 5 Tháng mười hai 2013 - 8:20 pm
[s1L3nT]_HeiderN_ Inactive Legend 8 Tháng chín 2012 10 Tháng bảy 2018 - 9:42 pm
[s1L3nT]_IvIaN_ Inactive Legend 13 Tháng mười một 2007 3 Tháng mười một 2013 - 4:51 pm
[s1L3nT]lateNightTechno Inactive Legend 8 Tháng chín 2012 17 Tháng chín 2017 - 6:31 am
[s1L3nT]Dagger Inactive Legend 19 Tháng bảy 2007 15 Tháng bảy 2016 - 1:20 am
[s1L3nT]SilkyGFX Inactive Legend 18 Tháng năm 2012 13 Tháng chín 2014 - 1:00 am
[s1L3nT]LuckyWFC Inactive Legend 21 Tháng bảy 2012 10 Tháng một 2016 - 2:57 am
[s1L3nT]_ForrestGump_ Inactive Legend 17 Tháng năm 2015 2 Tháng tư 2016 - 7:07 pm
[s1L3nT]os_Jagga Inactive Member 3 Tháng một 2016 23 Tháng sáu 2016 - 2:36 am
[s1L3nT]MateElCrazy123 Inactive Member 28 Tháng ba 2016 18 Tháng sáu 2018 - 8:59 pm
[s1L3nT]_QUIET_ Inactive Member 6 Tháng một 2016 17 Tháng ba 2017 - 9:59 am
[s1L3nT]B0lzG Inactive Member 7 Tháng mười hai 2016 21 Tháng ba 2017 - 1:23 am
[s1L3nT]NedStark__ Inactive Member 5 Tháng một 2016 9 Tháng ba 2018 - 7:19 am
[s1L3nT]GipsyDanger Inactive Member 23 Tháng ba 2016 1 Tháng năm 2016 - 11:21 pm
[s1L3nT]Shhhhhhh Inactive Member 23 Tháng mười một 2016 13 Tháng tám 2017 - 5:14 pm
[s1L3nT]N0OkiE Inactive Member 26 Tháng mười một 2016 30 Tháng ba 2018 - 3:22 am
[s1L3nT]Young_Justice Inactive Member 14 Tháng mười 2016 8 Tháng bảy 2017 - 1:48 am
[s1L3nT]_Raven__ Inactive Member 30 Tháng ba 2016 9 Tháng mười 2017 - 4:57 pm